เปิดรับสมัครออนไลน์

ประกาศโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ EN / ไทย

ยินดีต้อนรับ EN / ไทย

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ โรงเรียนเอกชนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากระดับการศึกษาในระบบสามัญแล้ว โรงเรียนเปิดสอนระบบสองภาษา โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในหาดใหญ่ โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ วิชาการเยี่ยม เปี่ยนคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาตน “ จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเขตพื้นที่ใกล้เคียง มากว่า 71 ปี โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายในจาก สมศ.อย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

คลิปวีดีโอ/YouTube โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

วิชาภาษาไทย เรื่อง คำที่ใช้ บัน และ บรร น้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ค่ะ